Damacana Su Dolumu

DAMACANA SULARININ DOLUM AŞAMALARI NELERDİR?

Koku Yabancı Madde Ve Etiket Kontrol

Damacanalar polikarbonat (PC) olarak adlandırılan geri dönüşümlü malzemeden yapılmışlardır. Fabrikamıza bayilerimizden yeniden doldurulmak için  gelen damacanalar araçtan boşaltma sırasında tek tek görsel kontrolden (yabancı madde, hasar ve etiket kontrolü) ve koku kontrollerinden geçirilerek dolum öncesi uygunluğu incelenir. İçinde yabancı madde, yabancı koku tespit edilen ve kullanım ömrünü tamamlayan damacanalar üretimden uzaklaştırılır. Yıpranmış, yırtılmış etiketler yenisi ile değiştirilir, etiketsiz olan şişelere etiket yapıştırılır. Uygun olmayan damacanalar sistemden hurdaya ayrılır.

 

Dış Yıkama

Görsel kontrolden geçen boş damacanaların DIŞ YIKAMA ÜNİTESİNDE tam otomatik olarak dış yüzeyi temizlenerek kaba kirlerinden arındırılır ve bu şekilde sonraki temizlik proseslerinin başarısı arttırılır.

 

İç Yıkama

Dış yüzeyi temizlenen damacanaların iç yüzey temizlikleri 4 kademede gerçekleştirilmektedir. İlk olarak  DETERJANLA YIKAMA işlemine tabi tutulur. Bu aşamada sıcak su ve T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı gıda ambalajları temizliğinde kullanılan endüstriyel deterjan kullanılmaktadır. İç yüzeyi deterjan ile yıkanan damacanalar için sonraki basamak ÖN DURULAMA işlemidir. Burada su ile deterjan kalıntıları uzaklaştırılır. Üçüncü olarak ise DEZENFEKTAN İLE YIKAMA işlemi uygulanır. Bu aşamada peroksiasetikasit içeren yine T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı gıda ambalajları temizliğinde kullanılan  dezenfektan maddeler kullanılarak şişenin dezenfeksiyonu sağlanır.Son olarak ise SON DURULAMA işlemi gerçekleştirilerek su ile dezenfektan kalıntıları iyice durulanır ve hijyen garantisi sağlanan  şişeler  doluma hazır hale getirilir.

 

Dolum ve Kapatma

Fatsu, dolum ünitesine gelmeden önce kademeli filtrasyon işleminden geçer ve olası mikroorganizmalardan arındırılır, raf ömrü uzatılır. Dolum işlemi yıkama ünitesinden geçerek hijyen güvenliği sağlanmış şişelere tam otomatik, tamamen kapalı dolum makinesinde el değmeden gerçekleştirilir. Filtre edilmiş su ile DOLUM-KAPATMA-KODLAMA işlemleri sırası ile gerçekleştirilir. RÖNTGEN bölümünde görsel nihai kontrolleri yapılan damacanaların kapakları üzerine ürün güvenliğini arttırmak için HOLOGRAM (emniyet bantı) takılarak yükleme ve sevkiyata hazır hale getirilir. Günlük periyotlarda laboratuarda girdi, proses ve son üründe fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılarak ürün güvenliği sağlanır.